Klik herunder på links under overskrifterne:

Gør Assens Go´ igen - den er ikke så ringe endda
https://fyens.dk/artikel/g%C3%B8r-assens-go-igen-den-er-ikke-s%C3%A5-ringe-endda 

Rød,blå eller grøn traktor ? Ukrudtsbekæmpelse
https://fyens.dk/artikel/r%C3%B8d-bl%C3%A5-eller-gr%C3%B8n-traktor

Nej til brug af sprøjtemidler:
Vi skal ikke nøjes med at være pyntegrønne

https://fyens.dk/artikel/nej-til-brug-af-spr%C3%B8jtemidler-vi-skal-ikke-n%C3%B8jes-med-at-v%C3%A6re-pyntegr%C3%B8nne

Flere cykelstier i hele kommunen
https://fyens.dk/artikel/ganske-fornuftigt-men